Bu web sitesi sadece yetişkinler içindir!

Reşit misin?

Web sitesini kullanarak genel hüküm ve koşulları ve veri koruma düzenlemelerini kabul ediyorum.

 
 

I agree, that Facebook/Google transmitted automaticaly information to Web Administration S.L. and use this subsequent. In practiclar my profil-informations, especially my Basisdata. I have read the data protection.

I can revoke these consent via Mail to support@camworld.tv .

 
Canlı Kamera ücretsiz!!!
Telefon kullanıcısı canlı görüntüleri ücretsiz olarak alacaktır.
Kampanya Çevrimiçi: 32 KIZLAR: 19 ERKEKLER: 2 GRUP: 0 ÇİFTLER: 0 FETİŞ: 9 Biseksüel: 2

Genel hususlar


Madde 1 Geçerlilik alanı / Genel hususlar
Camworld.tv (ileride Sunucu) internette, ilgi duyan sağlayıcıların (ileride Yayıncı) potansiyel ziyaretçilere kendilerini görüntü aktarımıyla gösterebilecekleri ve sanal sohbetle ifade edebilecekleri bir platform için teknik koşulları kullanıma sunmaktadır.
Sunucu ya da Sunucuya bağlı ortaklık programları hizmetlerini sadece bu Genel Ticari Şartların temelinde vermektedir. Tekil Yayıncıların ya da stüdyoların buna karşı duran veya farklı olan genel ticari şartlarını Sunucu kabul etmemektedir.
Sunucunun hizmetlerinden faydalanarak Yayıncı bu Genel Ticari Şartların geçerliliğini kabul etmektedir. Sunucu tarafından hazırlanmış internet portalında ya da portallarında yapılacak kayıt sırasında Yayıncı ayrıca Genel Ticari Şartlar konusunda uyarılmaktadır. Sunucu Genel Ticari Şartları değiştirme ve internetin gelişimine uyarlama hakkını saklı tutmaktadır. Yeni hizmetlerin sunulması bu Genel Ticari Şartların kurallarına tabidir. 
 
Madde 2 Veri koruması
Yayıncı, kayıt çerçevesinde kendisinden alınan tüm kişiye ilişkin bilgilerin Sunucu tarafından Federal Veri Koruma Yasası (BDSG), Telekomünikasyon Yasası (TKG) ve Tele Medya Kanunu (TMG) uyarınca, sadece sözleşme ilişkisinin ifa edilmesi, aynı zamanda hesaplaşma amaçları için gerekli olduğu sürece kaydedilebileceğini ve işlenebileceğini kabul etmektedir.
Bunlar mevcut veriler, kullanım verileri ve hesaplaşma verileridir. Sunucu Yayıncıların hesaplarının tutulması için aşağıdaki verileri kullanmaktadır: Ziyaretçinin/Yayıncının IP numarası, ziyaretçinin/Yayıncının erişim verileri, aynı zamanda sanal sohbet veya telekomünikasyon üzerinden Yayıncı ile tüm erişim olanaklarının bağlantı günleri ve süreleri.
Sunucu böylelikle Yayıncılar tarafından sunulan veya kullanılan hizmetler ve sunumlar ya da iletişimin içeriklerinin yasallığının kontrolüne ilişkin sorumluluk almamaktadır. 
Tanımlanan kapsamın ötesinde Yayıncıların kişiye ilişkin bilgilerinin alınması veya işlenmesi sadece ayrı olarak verilecek onay ile gerçekleşmektedir. Bilgiler bu anlaşma çerçevesinde ve geçerli yasalara uyularak gerekli olduğu süre boyunca saklanmaktadır. 
Yayıncı her an kayıtlı verileri hakkında bilgi edinme hakkına sahiptir.
Sunucu, Yayıncıyı internet gibi açık ağlar üzerinden veri aktarımları için veri korumasının şu anki tekniğin güncel durumuna göre tam kapsamlı sağlanamadığı konusunda açıkça uyarmaktadır.
  
Madde 3 Kayıt ve katılım koşulları
Sunumun ve Sunucunun hizmetlerinin kullanılması kurallara uygun bir kayıt gerektirmektedir.
Ancak en az 18 yaşında ve tam ticari ehliyete sahip olanlar kayıt yapma hakkına sahiptir. 
Yayıncı, Sunucunun hizmetlerine kaydolmadan ve bunları kullanmadan önce, 18 yaşın üzerinde olduğuna dair uygun yazılı bir kanıt vermeyi taahhüt etmektedir. Bu örneğin pasaport veya nüfus cüzdanı fotokopisinin gönderilmesiyle gerçekleşebilir.
Yayıncı yaş doğrulaması yapılmadan Sunucuya karşı hesabının açılmasına yönelik hiçbir hakkının olmadığını kabul etmektedir. Yayıncı kayıt sırasında eksiksiz, doğru ve gerçek bilgiler vermeyi ve gerektiğinde bu verileri güncellemeyi taahhüt etmektedir.
Yayıncı tarafından verilen bilgiler eski, eksik, gerçek dışı veya hatalı olursa, Sunucu Yayıncının hesabını ihbarsız feshedebilir ve/veya Yayıncının erişimini geçici veya sürekli dondurabilir ve Yayıncıyı tek veya tüm hizmetlerin her türlü kullanımından hariç tutabilir.
Yayıncı, web sunucusunda kayıtlı olan sayfa sunumlarını ve icabında oraya Yayıncının telekomünikasyonu dahilinde kendisi tarafından, kullanıcı adı, şifre, resimler, çevrimiçi erişimler veya erişim olanakları gibi bırakılan verileri, üçüncü kişiler, özelikle de reşit olmayan veya korunması gereken kişiler bilgilere ulaşmadan, bu verileri korumayı taahhüt etmektedir.
Yayıncı, kullanıcı adı ve şifre kullanılarak Sunucu tarafından arz edilen hizmetlerin ve sunumların her türlü kullanımına ve faydalanılmasına yönelik tam sorumluluk taşımaktadır. Yayıncı kimlik verilerinin kaybında veya üçüncü kişiler tarafından yetkisiz bilgi edinmeyi derhal bildirmeyi taahhüt etmektedir.
Sunucunun arzındaki tanıtımın içeriğinden sadece Yayıncının kendisi sorumludur. Yayıncının internete aktardığı ve web sunucularında kaydedilen verilerin güvenliğiyle tamamen Yayıncının kendisi ilgilenmektedir. Yayıncı kaydının yapılması, değiştirilmesi, kilitlenmesi veya silinmesi sırasında gerekli kapsamda dahil olmayı ve icabında bunun için gerekli olan (kabul) beyanlarını vermeye hazır olduğunu beyan etmektedir.
 
Madde 4 Sunucunun hizmetleri
Sunucu dijital ağlarda enteraktif iletişim için, internet kullanıcılarının doğrudan video aktarımı aracılığıyla Yayıncılar ile iletişime geçebilecekleri bir sistem geliştirmiştir. Bu sistem Sunucu tarafından başkaları dışında Camworld.tv URL altında sunulmaktadır. Yayıncı, Sunucunun sistemin aynı şekilde kullanılabileceği başka alan adlarına da kaydolduğunu bilmektedir. Buna ek olarak sistem ortaklık programlarının kullanımına da verilebilmektedir. Yayıncı kendisi tarafından sunulan hizmetlerin başka platformlar üzerinden de aktarılacağını kabul etmektedir.
Sunucuya ait olan sistem üzerinden Yayıncılar kendilerini potansiyel ilgilenenlere tanıtabilmektedir. Bunlar Yayıncılar ile sanal sohbet ve telefon üzerinden iletişime geçebilmektedir. Sunucu sadece Yayıncılar ve ilgilenenler arasındaki iletişim için platformu kullanıma sunmaktadır ve Yayıncı için pazarlama, teknik destek, aynı zamanda faturalama ve tahsilat gibi destekleyici hizmetleri üstlenmektedir. Sunucu, Yayıncı tarafından kazanılan tutarları tahsil etmektedir ve komisyonunu kestikten sonra Yayıncıya ödemektedir.
Sunucuya, platformun çekiciliğini arttırmak için kendi iradesine göre ziyaretçiler için başka arzları ve linkleri hazır tutmakta serbesttir. Yayıncı arzın belirli bir kapsamda, belirli bir düzenlemede veya belirli içeriklere sahip olmasını talep etme hakkına sahip değildir.
Yayıncıların platforma özel yazılımı kullanma hakları bu Genel Ticari Şartların 5. Maddesine göre belirlenmiştir. 
 
Madde 5 Yazılım / Telif hakları
Sunucu, Yayıncıya sunulan hizmet çerçevesinde, platforma özel yazılımın ücretsiz, basit, özel olmayan, aktarılamayan, alt lisans verilemeyen, süre sınırı olan bir kullanım hakkı tanımaktadır. Lisans Yayıncıya, yazılımı tek bir bilgisayara yükleme ve amaca uygun kullanım için sunulan gösterimler ve sanal sohbetler çerçevesinde platformda kullanma hakkını vermektedir.
Tek kişilik kullanım hakkının verilmesi, Yayıncının kayıt çerçevesinde eksiksiz ve gerçeğe uygun bilgiler vermesi ve bu Genel Ticari Şartların kurallarına uymasının kesin şartı altındadır. Yayıncının yazılımı çoğaltması ya da üçüncü kişilerin erişmesini sağlaması, aynı zamanda yazılımı ya da ondaki haklarını ödünç ya da kiraya vermesi veya başka bir şekilde üçüncü kişilere aktarması ya da yazılımı değiştirmesi, çevirmesi, tersine mühendislik yapması, kaynak koda dönüştürmesi veya tersine çevirmesi veya yazılım temelinde başka türevler oluşturması yasaktır.
Yazılımın fikri mülkiyetindeki haklar, aynı zamanda başka mülkiyet hakları Sunucuda kalmaktadır. Yayıncının verilen yazılımın kaynak kodunu devralma veya inceleme talebi mümkün değildir.
Sunucu veya ürünleri ya da hizmetleri ile rekabet ilişkisinde olan kişiler veya şirketler kullanım hakkına sahip değildir.
Bu düzenlemenin ihlal edildiği kanıtlanabildiğinde olay başına 5.000.- Euro sözleşme cezası tahakkuk eder ve ödenmelidir. Başka taleplerin dava edilmesi hakkı kesinlikle saklı tutulmaktadır.
 
Madde 6 Yayıncıların hakları ve yükümlülükleri 
Yayıncı internete erişim için gerekli donanım ve yazılım şartları için gerekli masrafları kendi üstlenmelidir. Hizmetlerini, yurt içinde veya yurt dışında bulunabilen kendi kişisel yerinden vermektedir ve ispanya ya da yurt dışındaki ilgili yerde geçerli yasal hükümlere uymayı taahhüt etmektedir. 
Gösterimler hakkındaki sözleşme sadece Yayıncı ve ilgilenen kişi arasında akdedilmektedir. İlgilenen kişi buna göre Yayıncının ödenmesinden kendi sorumludur. Yayıncı ve ziyaretçi arasında doğrudan bir sözleşme meydana gelmesine rağmen Sunucu oturumları protokole alma ve Sunucunun kurallarına uymamaları durumunda Yayıncıları bloke etme ve Yayıncıyı finansal olarak borçlandırma hakkına sahiptir. Ancak böylelikle Sunucu Yayıncılar tarafından arz edilen hizmetlerin yasalara uygunluğunu kontrol etme sorumluluğunu üstlenmemektedir.
Yayıncının katılmasıyla telif hakkına ilişkin kullanım hakları, ek telif hakları, kişilik hakları veya başka haklar ortaya çıkmışsa ve çıkacaksa, Yayıncı Sunucuya geri alınamaz şekilde oluşum sırasında zamansal, içeriksel veya bölgesel kısıtlama olmaksızın kapsamlı ve dünya çapında değerlendirilmek üzere tüm özel ve aktarılabilir kullanım haklarını vermektedir ya da (devredilebilir olduğu sürece ödeme talepleri dahil) bilinmeyen kullanım hakları için de tüm ek haklarını devretmektedir. Hakkın verilmesi özellikle de aşağıdaki özel ve başkasına aktarılabilir telif hakkı kullanım haklarını, ek hakları ve diğer hakları kapsamaktadır: Yayınlama hakkını, veri bankası ve telekomünikasyon hakkını, çevrimiçi ve görüntüleme hakkını, videogram haklarını, çoğaltma ve yayın hakkını, reklam hakkını ve klip lisans hakkını. Video, CD-ROM, TV, internet ve basılı medya üzerinden kullanımı.
Yayıncı kendi sorumluluğunda Sunucunun serbest çalışanı konumundadır. Yayıncı gösterimlerini, aynı zamanda sözleşme taraflarını seçmede özgürdür; ziyaretçileri müşteri olarak reddedebilir ve/veya her ziyaretçiye bağlantıyı her an kesebilir. Yayıncı gelirinin vergilerini vermeyi taahhüt etmektedir.
Sunucu yasal yönetmeliklere uyulmasına dikkat etmektedir. Bu nedenle Yayıncının Sunucunun sistemi üzerinden illegal pornografi gibi yasalara aykırı içerikleri yayma, teklif etme veya talep etmesi kesinlikle yasaktır.
 
Yayıncıya özellikle şunlar yasaktır:
a) Çocuklar veya hayvanlar ile seksüel eylemleri ve/veya şiddeti yücelten görüntüleri veya eylemleri yayması ve/veya teklif etmesi;
b) reşit olmayanlara herhangi bir şekilde zarar vermesi;
c) kullanılan hizmetler çerçevesinde kendini temsilci, yönetici veya başka bir tarzda veya şekilde hizmetten sorumlu veya bununla bağlantılı bir ilişkide olan kişiler gibi göstermesi;
d) ziyaretçilerin veya Yayıncıların kişisel bilgilerini toplaması, kaydetmesi veya yayması; 
e) hizmetlere veya hizmetlere bağlı sunuculara, ağlara müdahale etmesi, bunlara hasar vermesi veya kesintiye uğratması; 
f) hizmete bağlı olan ağların kurallarını dikkate almaması;
g) ziyaretçileri veya başka Yayıncıları taciz etmesi, tehdit etmesi, iftira atması, sıkıştırması veya utandırması;
h) hizmetleri, içerikleri veya hizmetlerin kısımlarını kopyalaması, çoğaltması, taklit etmesi veya satması; 
i) Sunucu tarafından kesin olarak yazılı izin verilmediği sürece, Sunucunun hizmetlerini ticari amaçlar ile kullanması;
j) her türlü reklam faaliyetlerinde bulunması. Bu özellikle Sunucunun Yayıncılarının veya ziyaretçilerinin kendi veya üçüncü kişilerin arzları için kazanılmaya çalışılması. Bu Yayıncının Sunucunun Yayıncısı olarak kendi faaliyeti için yapılan reklam için geçerli değildir;
k) başka Yayıncıları ve/veya ziyaretçilere kötü reklam yapması. Sunucunun ziyaretçilerine telefon, e-posta veya sanal sohbet üzerinden özel veya ticari e-posta adresleri, web adresleri/www adresleri, (örn. Skype, ICQ, MSN, Yahoo, Jabber, AOL, Teamspeak ve tüm diğer belirtilmeyen Messenger programları gibi) Messenger adresleri, telefon numaraları, cep telefonu/mobil numaraları veya alan adı adreslerini söylemek veya yazmak kesinlikle yasaktır. Gerçek buluşmalar/randevular önermek/kararlaştırmak, kesinlikle istenmediği için yasaktır. Bu Yayıncıların ve ziyaretçilerin korunması içindir.
Hedef telefon numarasında (= katma değerli hizmet numarasındaki telefon numarasında) telesekreter/ mesaj kutusu/ sesli mesaj kutusu/ ve/veya bir faks numarasına yönlendirme ve/veya geri arama istekli bir anons yasal nedenlerden dolayı etkinleştirilmiş olmamalıdır.
Aksi davranışlar hesabınızın bloke edilmesiyle cezalandırılmaktadır.
Yukarıda belirtilen yasaklara karşı bir veya birkaç ihlalde Sunucu Yayıncının güncel sanal sohbet bağlantısını derhal sona erdirebilir ve Yayıncının hesabını ihbarsız feshedebilir. Mevcut olan bir bakiye alıkonulabilir. İhlal kanıtlanabildiğinde olay başına 5.000.- Euro sözleşme cezası tahakkuk eder ve ödenmelidir. Başka taleplerin dava edilmesi hakkı kesinlikle saklı tutulmaktadır. 
Yayıncı Sunucunun ilk talebi üzerine Sunucuyu hizmetleri üzerinden kullanıma sunduğu yasalara ve ahlaka aykırı içerikler nedeniyle üçüncü kişilerin her türlü taleplerinden muaf tutmaktadır.
Gösterimlerini gerçekleştirmesi için Yayıncının kullanımına donanım verilmişse, teknik ödünç olarak faaliyet süresince Yayıncıda kalır ve faaliyetin sona ermesiyle Sunucuya iade edilmelidir. Yayıncıya teslim edilen teknik sadece Sunucu tarafından arz edilen hizmetlerden faydalanmak için kullanılmalıdır. Yazılımın veya donanımın özel kullanımı veya manipüle edilmesi yasaktır. Teknik sorunlarda Sunucu derhal bilgilendirilmelidir.
  
Madde 7 Yayıncının hizmetlerinin genel muhasebesi
Hizmetin ödeme emri, kredi kartı, telekomünikasyon üzerinden ödenmesi karşılığında, Yayıncı ve ziyaretçi arasındaki sözleşme süresine bağlı olarak Yayıncıya bir komisyon payı verilmektedir. Komisyonların tutarı Camworld.tv web sitesinin ücret bölümünden görülebilir. Yayıncı ancak ziyaretçiler Sunucuya ödeme yaptıklarında Sunucudan komisyon payının ödenmesini talep edebilmektedir. Ödeme yapılmadığında Yayıncıya ücret ödenmemektedir. Sunucu ödemelerin olası kesintisini kanıtlamak zorundadır. Yayıncılar ile hesaplaşma şartları bu Genel Ticari Şartların 13. Maddesine uyum içinde değiştirilebilir.
 
Madde 8 Yayıncının telekomünikasyon hizmetinin hesaplanması
Yayıncılar hizmetlerinin hesaplanması için ziyaretçilere Yayıncılar ile ücrete tabi iletişim kurmalarına olanak tanıyan, çeşitli ülkelerdeki telekomünikasyon hizmetlerinden faydalanabilirler. Bu işlevselliğin hizmeti hizmet numaraları üzerinden sağlanmaktadır. Hizmetlerin değerlendirilmesi, Yayıncılara Sunucu tarafından kullanıma verilen sunucu dahilindeki istatistik erişimi ile gösterilmektedir. Sistem serbest seçilebilir zaman aralığında gelecek ayın ve de önceki ayların verilerini hazır tutmaktadır. 
Sunucu verilen hizmetler için Yayıncıya hesap dökümlerini ayda bir kez düzenlemektedir. Hesap dökümleri sadece Sunucu tarafından kaydedilen verilere göre hazırlanmaktadır. Yayıncının kendisi tarafından tespit edilen veriler Yayıncıya ödenecek komisyon payının hesaplanması için kesinlikle temel teşkil etmemektedir. Yayıncı dahili erişiminde görebildiği hesaplaşma verilerini zamanında yazdırmakla yükümlüdür. Hesaplaşma verileri posta veya e-posta ile aktarılmamaktadır. 
Sunucu, Yayıncı, ziyaretçi ve Sunucu arasında mevcut olan sözleşme ilişkisiyle bağlantılı olarak polisin veya savcılığın Yayıncıya veya üçüncü kişilere karşı soruşturma yürütülüyorsa, ücret ödemesini tamamen veya kısmen bloke etme hakkına sahiptir. Yayıncı, kendisine karşı yapılan bir soruşturmayı, aynı zamanda soruşturmanın durdurulmasını derhal Sunucuya bildirmekle yükümlüdür. Yayıncının yasal hükümleri veya bu sözleşmeyi ihlal ederek arama hacimleri ürettiğine dair gerekçeli şüphe mevcutsa, Sunucu buradan oluşan ciro tutarını Yayıncıdan alıkoyma hakkına sahiptir. İcabında Yayıncılara yanlışlıkla fazla ödenen ücretler sonraki ödemelerde kesilecektir. 
Özel komisyonlar ilgili tespit süresinin sonundan yaklaşık 2 hafta sonra hesaplanmaktadır. Ödeme havale ile yapılmaktadır; asgari ödeme tutarı 5 Euro'dur. Havale/diğer ödemeler genelde hesaplamadan bir hafta sonra yapılmaktadır. Ödeme Alman Telekom veya başka telekomünikasyon hizmet sunucuları tarafından gecikirse, ödemeler de buna göre ertelenmektedir.
Yayıncı her bir hesap dökümünün düzenlenmesinden sonra ancak 4 hafta süre içinde bunlara itiraz edebilmektedir. Sunucu, Yayıncının itirazı üzerine düzenlenen faturaları/alacak kayıtlarını kontrol edecektir.
 
Madde 9 Telekomünikasyon hizmetlerinde Yayıncının özel yükümlülükleri
Yayıncı BNetzA tarafından katma değerli hizmetler için belirlenen dağıtım kurallarına ilişkin koşullara ve ilgili güncel şekliyle FST (Katma Değerli Telefon Hizmetleri için Gönüllü Öz Kontrol Derneğinin) kriter ve davranış kataloguna uymayı taahhüt etmektedir.
Hizmetlerinin içeriğinde Tele Medya Kanunu (TMG) Madde 7 Fıkra 1 uyarınca sadece Yayıncı sorumludur. Sunucu TMG Madde 8 ve 10 uyarınca Yayıncı hizmetlerinin içeriklerinden sorumlu değildir.
Yayıncı katma değerli hizmetlerin verilmesine ilişkin tüm yasal normlara uyacaktır. Yayıncı yasaların tanımladığı yükümlülüklerini birini ihlal ederse ve Yayıncıdan bu nedenle, devlet daireleri dahil, üçüncü kişiler tarafından yerine getirmeme veya tazminat veya başka bir nedenden dolayı hak talep edilirse, Yayıncı Sunucuyu ilk talebiyle kendi aralarında her türlü sorumluluktan muaf tutmaktadır.
Yayıncı sözleşmeye konu olan servis telefon numaralarını sadece kendi amaçları için kullanmayı taahhüt etmektedir. Kullanılmak üzere üçüncü kişilere verilmelerine ya da devredilmelerine sadece Sunucunun önceden yazılı onayı alınarak izin verilmektedir.
 
Madde 10 Yayıncının vergileri
Yayıncı kazandığı tutarların vergilendirilmesinden sorumludur. Katma değer vergisinin ödenmesi sadece geçerli faaliyet ruhsatı ve onaylı vergi numarasına sahip geçerli vergi beyanı belgesinin ibraz edilmesiyle gerçekleştirilmektedir. Belgeyi ilgili vergi dairesinden veya mali müşavirinizden alabilirsiniz.
Yayıncı ya da işyeri yurt dışında yerleşikse, aynı şekilde faaliyet ruhsatı/geçerli vergi numarası mevcut değilse, katma değer vergisi ödenmemektedir. Faaliyet ruhsatının/vergi numarasının daha sonra ibraz edilmesi üzerine ödenmiş komisyonlar için katma değer vergisi geriye dönük ödenememektedir. Yayıncı ticari faaliyet kaydının silinmesini Sunucuya derhal bildirmeyi taahhüt etmektedir.
 
Madde 11 Sorumluluk
Sunucunun hizmetlerinin kullanılması Yayıncının kendi tehlikesine ve riskinedir.
Sunucu kullanıma verdiği yazılımın veya başka içeriklerin internetten indirilmesiyle veya Sunucunun hizmetleriyle bağlantılı olarak başka aktarımlar nedeniyle Yayıncıda oluşan hasarlar için sorumluluk almamaktadır.
Sunucu yasal temelden bağımsız olarak sadece kasıtlı veya ağır ihmal ile neden olunan hasarlar için sorumluluk almaktadır. Sunucu ayrıca önemli bir sözleşme ana yükümlülüğün basit ihmalli ihlali veya garanti edilen bir özelliğin mevcut olmamasından dolayı oluşan zararlar için sorumluluk almaktadır.
Bunun dışında basit ihmal için sorumluluk hariç tutulmaktadır.
Ürün sorumluluğu yasasına göre sorumluluk mahfuz kalmaktadır. Sunucu iletişim yolu internetin veya başka iletişim yollarının işlerliği ve arızasız olması için sorumluluk almamaktadır.
Üçüncü kişiler tarafından kullanıma sunulan telekomünikasyon yapılarının neden olduğu zararlar için sorumluluk hariç tutulmaktadır.
Ziyaretçilerin, başka Yayıncıların veya başka üçüncü kişilerin davranışları veya ziyaretçiler, Yayıncılar veya başka üçüncü kişiler tarafından hizmetler çerçevesinde aktarılan içerikler veya açıklamalar için Sunucu sorumluluk almamaktadır.
Sunucu ziyaretçilerin kredibiliteleri için garanti vermemektedir. Sunucu kendi taleplerinin veya sözleşme ortaklarının Yayıncıyla olan ticari ilişkilerinden doğan taleplerin tamamen ödenmesine kadar Yayıncıya aktarılan malzemeleri kendinde tutma hakkına sahiptir.
 
Madde 12 Sözleşme süresi / Fesih
Sunucu Yayıncıların yeni kayıtlarını kabul etmek zorunda değildir. Yeni kayıtlı Yayıncı bir işbirliği ortağının (ortak portalın) sistemine kayıtlıysa, Sunucuda yeni kayıt mümkün değildir.
Sözleşme önce belirsiz süreyle akdedilmektedir. Her iki taraf sözleşmeyi yazılı olarak herhangi bir süreye uymadan feshedilebilir. Fesih için neden belirtmek gerekli değildir. Fesih yazılı şekil (başkaları dışında posta, faks) veya e-posta ile yapılabilir. 
Önemli nedenden dolayı ihbarsız fesih hakkı bundan etkilenmemektedir. Şirket tarafında ihbarsız fesih nedeni, özellikle Yayıncı reşit değilse veya reşit olmayan kişilere Sunucunun sistemine erişim sağladıysa, Yayıncı yasalara aykırı - özellikle çocuk pornografisi veya hayvan pornografisi içerikleri sunduysa, veya Sunucu hizmetlerini ekonomik nedenlerden dolayı durdurduğunda, söz konusudur.
Sözleşme sona erdiğinde Yayıncı Sunucu tarafından kullanıma verilen tüm malzemeleri iade etmekle ve tüm olası kopyaları silmekle yükümlüdür. Sözleşme sona erdikten sonra Yayıncı, artık Sunucunun adı altında hizmetler arz etme hakkına sahip değildir.
 
Madde 13 Değişiklikler
Sunucu hizmetlerinin içeriksel düzenlemesi, aynı zamanda işlettiği platformun adlandırılması konusunda serbesttir. Her an tekil veya tüm hizmetleri değiştirebilir, şeklini değiştirebilir veya durdurabilir. Sunucu Madde 14 ile uyumlu olarak sözleşmeyi bu amaçla tamamen veya kısmen feshedebilir ve gerektiğinde yeni bir sözleşmenin akdini teklif edebilir.
Yayıncılar değişiklikler v.b. hakkında uygun süre içinde önceden bilgilendirilecektir.
Sunucu bu Genel Ticari Şartları gelecekte değiştirebilir veya ekleme yapabilir. Bu Genel Ticari Şartların olası değişiklikleri veya eklemeleri hakkında Yayıncıya ayrı olarak uyarılacaktır.
Değiştirilmiş ya da ekleme yapılmış Genel Ticari Şartlar, Yayıncı Sunucunun bu hizmetlerini, uyarıyı aldıktan sonra tekrar kullandığında ve bu sırada, ister kayıt sırasında Genel Ticari Şartları bir giriş alanını tıklayarak kabul ettiğini beyan ettiğinde veya başka bir şekilde değiştirilmiş Genel Ticari Şartları kabul ettiğinde, uygulanacaktır. Yayıncı değiştirilmiş Genel Ticari Şartları kabul etmeyecek olursa, Sunucu sözleşme ilişkisini ihbarsız feshedebilir.
 
Madde 14 Son hükümler ve mahkeme yeri
Yasal ilişki İspanyol yasalarına tabidir.
Yasal açıdan izin verildiği sürece mahkeme yeri Sunucunun şirket merkezindedir.
Sunucu, Yayıncıya karşı onun ikamet yerinde veya şirket merkezinde de dava açabilir.
Bu Genel Ticari Şartların bir veya birden fazla şartı geçersizse veya olursa bu durum sözleşme şartlarının diğer kısımlarının geçerliliğini etkilemez.
Bu durumda sözleşme tarafları, geçersiz olan düzenlemenin yerine, geçersiz şartın amacına, aynı zamanda ticari hedefine en yakın olan geçerli bir şart üzerinde anlaşmayı taahhüt etmektedir.
Mevcut Genel Ticari Şartlar kurallara aykırı bir boşluğa sahipse ve bütünleyici bir sözleşme yorumuna ihtiyaç duyulduğunda aynı işlem yapılmalıdır. Sunucunun bu Genel Ticari Şartlardaki bir şartı uygulamaktan veya kabul ettirmekten vazgeçmesi bu haktan ya da ilgili şarttan tamamen vazgeçmesi anlamına gelmemektedir. Bu Genel Ticari Şartlara ait ek anlaşmalar, değişiklikler ve eklemeler yazılı şekli gerektirmektedir.
 
Genel Ticari Şartlar Son güncelleme 2021 Tuineje, España
 
avs